Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Συνθήκη Βελιγραδίου (1904)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Συνθήκη Βελιγραδίου (1904)(¹) ήταν διμερής Συνθήκη που συνομολογήθηκε μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας στις 12 Απριλίου του 1904 στο Βελιγράδι, ως συνέχεια της Συμφωνίας Βελιγραδίου που είχε συναφθεί από τα ίδια μέρη, ένα μήνα πριν.

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικότερα σημεία

Με την συνθήκη αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη μελέτησαν και καθόρισαν :

  1. Το κοινό συμφέρον που θα είχαν οι Χώρες μετά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Μυρστέγκ στα τρία Ευρωπαϊκά Βιλαέτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και του Κοσσυφοπεδίου.
  2. Την υποχρέωση να εργασθούν και τα δύο μέρη με αλληλεγγύη προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις αυτές να επεκταθούν και στο Βιλαέτι της Αδριανούπολης "όπως εξασφαλισθεί η ζωή, η περιουσία και η ελεύθερη ανάπτυξη των ομοεθνών τους στους εν λόγω νομούς".
  3. Την ανάληψη της υποχρέωσης κοινής αντίστασης έναντι οποιασδήποτε εχθρικής ενέργειας από οπουδήποτε προερχόμενη κατά των παραπάνω Βιλαετίων καθώς και να καταβάλουν "όλες τις νόμιμες προσπάθειες" για τη διατήρηση της ειρήνης στη Χερσόνησο του Αίμου.
  4. Την πρόβλεψη της εισδοχής και του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη αυτή με την υποχρέωση να το βοηθήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη για επέκταση των συνόρων του προς Αλβανία(²) σε περίπτωση που τεθεί Αλβανικό ζήτημα.

Σημειώσεις

  • (¹) Η Συνθήκη αυτή φέρεται να συνομολογήθηκε κατόπιν επέμβασης της Ρωσίας προκειμένου δια της μεταξύ των δύο αυτών Σλαβικών κρατών συνεννόησης να δημιουργηθεί ένας ομόθρησκος εγκάρσιος φραγμός στις βλέψεις της Γερμανίας και περισσότερο κατά του τότε προπαγανδιζόμενου Αυστροουγγρικού οράματος "Drang nach Osten" (= Επέκταση προς Ανατολάς).
  • (²) Στον όρο Αλβανία υπονοούνταν ρητά τα Βιλαέτια Σκόδρας και Ιωαννίνων, σύμφωνα με ειδικό Πρωτόκολλο που συνόδευε τη συνθήκη.

Παρατηρήσεις

Από τη συνθήκη αυτή γεγονός ήταν πως το κέρδος της κάθε πλευράς ήταν άνισο. Η μεν Σερβία φέρεται να εξασφάλιζε τα εθνικά της συμφέροντα στο Βιλαέτι του Κοσσυφοπεδίου, που κατοικείτο κυρίως από Αλβανούς. Η δε Βουλγαρία εκτός της συνδρομής της Σερβίας για το Βιλαέτι της Αδριανούπολης, έμμεσα εξεβίαζε και τη συναίνεση της Σερβίας υπέρ της λύσης του Μακεδονικού Ζητήματος, κατά τις ίδιες βλέψεις και απόψεις του αμυντικού χαρακτήρα, αποφεύγοντας και πάλι επιμελώς τον ακριβή καθορισμό των περιοχών επιρροής των δύο μερών στα Βιλαέτια της ευρωπαϊκής οθωμανικής περιοχής του Αίμου.

Λόγω δε ακριβώς της πραγματικής βασικής αντίθεσης των δύο αυτών Χωρών επί των εθνικών βλέψεών τους η Συνθήκη αυτή ουδέποτε αναδείχθηκε ή επικαλέσθηκε στη πράξη.

Πηγές

  • Ν. Βλάχου "Το Μακεδονικό ως φάση του Ανατ. Ζητήματος" σ.313-5
  • Δ. Τζώρτζεβιτς "Ιστορία της Σερβίας 1800-1918" σ.329
  • Χαρ. Νικολάου "Διεθνείς Συνθήκες" σ.179