Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Συμφωνία Βελιγραδίου (1904)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Συμφωνία Βελιγραδίου (1904), ή Σύμφωνο Βελιγραδίου (1904), ήταν μια διμερής "μυστική" συμφωνία πολιτικού χαρακτήρα που συνομολογήθηκε μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας τον Μάρτιο του 1904 στο Βελιγράδι.

Σύμφωνα μ΄ αυτή τη συμφωνία τα συμβαλλόμενα μέρη ανέλαβαν να παρέχουν αμοιβαία εγγύηση περί της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς τους σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη Δύναμη καθώς και περί παροχής αμοιβαίας βοήθειας ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας οποιασδήποτε Μεγάλης Δύναμης που θα ήθελε να καταλάβει ή να προσαρτήσει τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου.
Με ιδιαίτερα άρθρα συμπληρώθηκαν θέματα που αφορούσαν τη συνεργασία τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό πεδίο.


Παρατηρήσεις

  • Στη συμφωνία αυτή, που έγινε με πρωτοβουλία του Βασιλέως Πέτρου Καραγιώργεβιτς της Σερβίας, δεν καθορίσθηκαν ούτε περιοχές σφαιρών επιρροής στη Βαλκανική, ούτε όρια της Μακεδονίας.
  • Μέσα στους όρους της, κυριαρχούσε η αρχή: "Τα Βαλκάνια στους Βαλκανικούς λαούς".
  • Αυτή η συμφωνία απετέλεσε και τον σπόρο της αργότερα συναφθείσας μεγάλης βαλκανικής συμμαχίας των χριστιανικών Κρατών η λεγόμενη Συμφωνία των Χριστιανικών Κρατών του Αίμου το 1912.

Δείτε επίσης

Πηγές

  • Δ. Τζώρτζεβιτς "Ιστορία της Σερβίας 1800-1918" σ.330-1
  • Χαραλ. Νικολάου "Διεθνείς Συνθήκες" σ.176-7