Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πόλεμος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πόλεμος : Με τον όρο αυτό καλείται: Η ένοπλη σύρραξη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών./ Η χρονική διάρκεια εχθροπραξιών (εμπόλεμη κατάσταση)./ Η ένοπλη σύρραξη μεταξύ στρατευμάτων ή φατριών του αυτού κράτους (εμφύλιος)./ Γενικότερα ο οποιοσδήποτε γενικευμένος προληπτικός αγώνας πχ Κατά επιδημιών, ναρκωτικών, πυρηνικών κ.λ.π.

Πίνακας περιεχομένων

Στρατηγική

τγην9ικλ,8θξκλ9ικξ,μ,ιξκμξμκξκκλ<math>φξμο </math>

Κατά θάλασσα

Εναέριος χώρος

Διεθνές Δίκαιο

Διάκριση πολέμου

Δίκαιο πολέμου

Μέσα διεξαγωγής

Διαπραγματεύσεις

Ιστορικοί πόλεμοι

Γενικές σημειώσεις

Wikiquote logo
Στα Βικιφθέγματα υπάρχει υλικό σχετικό με το άρθρο: