Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μακεδονική Δυναστεία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία - Οίκος (867-1057) διάρκεια 190 έτη.

Ιδρυτής και γενάρχης ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Α'

Αναρρηθέντες Αυτοκράτορες εξ αυτής της Δυναστείας:


Γενεαλογία της Μακεδονικής Δυναστείας

Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Α' (ο Μακεδών) του Βυζαντίου (867-886) γεν.812 στην Ανδριανούπολη εξ ου και το προσωνύμιο και πεθ. στις 29 Αυγούστου 886. Ενυμφ. 1ον την Θέκλα Πριγκίπισσα του Βυζαντίου (κόρη του Αυτοκράτορα Θεόφιλου της Φρυγιανής Δυναστείας, 2ον την Μαρία (.;.) και 3ο την Ευδοξία Ιγκερίνα (+882) μία ερωμένη του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' (του Μέθυσου) της Φρυγιανής Δυναστείας. Εκ του 1ου γάμου απέκτησε δύο γιούς τον Λέοντα, δίαδοχο του Θρόνου και μετέπειτα Αυτοκράτορας Λέων ΣΤ' (ο Φιλόσοφος ή Σοφός) και τον Αλέξανδρο αργότερα συμβασιλεύς και Αυτοκράτορας και από τον 2ο γάμο τον Στέφανο.

  • α1.Ο Λέων ΣΤ' (ο Φιλόσοφος ή Σοφός) Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (886-912 γεν.1 Σεπτεμβρίου 866 και πεθ.11 Μαΐου 912. Ανήλθε στο θρόνο θανόντος του πατρός του σε ηλικία 20 ετών. Ενυμφ. 1ο την Θεοφανώ (.;.)(*865,+10 Νοεμβρίου 897), 2ο την Ζωή Ζαουτσίνα (*870, +899), 3ο την Ευδοξία Βαγιανά και 4ο την Ζωή Καρβουνόσποινα (*885, +920). Εκ του 4ου γάμου και μόνο απέκτησε ένα γιό τον Κωνσταντίνο, διάδοχο και μετέπειτα Αυτοκράτορας ωςΚωνσταντίνος Ζ' (ο Πορφυρογέννητος) και δύο κόρες την Ευδοξία και την Άννα.
    • β1. Ο Κωνστντίνος Ζ' (ο Πορφυρογέννητος) Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (912-959) γεν.Σεπτ/Οκτ.905 και πεθ.959. Ανήλθε στο Θρόνο θανόντος του πατρός του σε ηλικία 7ετών. Ενυμφ. την Πριγκίπισσα του Βυζαντίου Ελένη κόρη του συμβασιλέα Αυτοκράτορα Ρωμανού Α' του Λεκαπηνού της Δυναστείας Λεκαπηνών, μετά της οποίας απέκτησε ένα γιό τον Ρωμανό, διάδοχο και μετέπειτα Αυτοκράτορα ως Ρωμανός Β' και τέσσερες Πριγκίπισσες την Ζωή, την Αγαθή, την Άνα και την Θεοδώρα.
      • γ1. Ο Ρωμανός Β' (ο Νεότερος) Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (959-963 γεν.939 και πέθανε δηλητηριασθείς από την 2η σύζυγό του το 963. Ενυμφ. 1ο την Ευδοξία (.;.)(+949) και 2ο την Θεοφανία - Αναστασία (*941, +976) και η οποία στη συνέχεια παντρ. τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Β' τον Φωκά. Εκ του 2ου γάμου του απέκτησε δύο γιούς και επίσης δύο κόρες, τον Βασίλειο διάδοχο και αργότερα Αυτοκράτορα ως Βασίλειος Β' (ο Βουλγαροκτόνος), τον Κωνσταντίνο και αργότερα συμβασιλέα και Αυτοκράτορα ως Κωνσταντίνος Η', την Θεοφανία και την Άννα την Πορφυρογέννητη. (Από τα τέκνα του Ρωμανού Β' πορφυρογέννητοι ήταν ο Κωνσταντίνος και η Άννα).
        • δ1. Ο Βασίλειος Β' (ο Βουλγαροκτόνος) Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (976-1025 εγεν.957, ανήλθε στο Θρόνο σε ηλικία 19ετών πεθ.1025 άτεκνος.
        • δ2. Ο Κωνσταντίνος Η' συμβασιλεύς του Βυζαντίου (976-1025 και Αυτοκράτορας (1025-1028) γεν.961, πεθ.1028. Ενυμφ. την (..;..) μετά της οποίας απέκτησε δύο κόρες, την μετέπειτα Αυτοκράτειρα Θεοδώρα και την επίσης μετέπειτα Αυτοκράτειρα Ζωή Α' την Πορφυρογέννητη.
          • ε1. Η Θεοδώρα Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου (1042) και 2η φορά (1055-1056) γεν.(;) πέθ.1056 ανύπαντρη - άτεκνη.
          • ε2. Η Ζωή Α' η Πορφυρογέννητη, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου 1042 υπήρξε η περισσότερο ερωτομανής Αυτοκράτειρα. Διατηρώντας την συμβασιλεία και προσφέροντας τον θρόνο στους διαδοχικούς συζύγους της συνήψε τρείς γάμους 1ο με τον "και" Αυτοκράτορα Ρωμανό Γ' τον Αργυρό (+1034), 2ο με τον "και" Αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ' τον Παφλαγώνα (+1041) και 3ο με τον "και" Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' τον Μονομάχο (*980, +1054). Παρά τους τρείς γάμους της πέθανε το 1050 άκληρη.
        • δ3. Η Θεοφανία γεν.956 παντρ. τον Αυτοκράτορα Όθωνα Β' της Γερμανίας (*955, +983. Από τον γάμο αυτό το Αυτοκρατορικό Βυζαντινό αίμα πέρασε στις Ηγεμονικές Δυναστείες της Δύσης και κυρίως της Γερμανίας, της Δανίας και της Πρωσίας.
        • δ4. Η Άννα η Πορφυρογέννητη (*963, +1011) παντρ. τον Βλαδίμηρο Α' τον Μέγα Ηγεμόνα του Κιέβου (+15 Ιουλίου 1015. Από τον γάμο αυτό το Αυτοκρατορικό Βυζαντινό αίμα πέρασε στις Δυναστείες της Ρωσσίας και της Γεωργίας.
      • γ2. Ζωή (Πριγκίπισσα Βυζαντίου)
      • γ3. Αγαθή (Πριγκίπισσα Βυζαντίου)
      • γ4. Άνα (με ένα ν) (Πριγκίπισσα Βυζαντίου)
      • γ5. Θεοδώρα (.;.) Παντρ. τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Α' τον Τσιμισκή (*924, +10 Ιανουαρίου 976.
    • β2. (1ο γ.) Ευδοξία (*888, +892 4ετών).
    • β3. (2ο γ.) Άννα (*898, +914). Παντρ. το 905 τον Λουδοβίκο Γ' τον Τυφλό (+928.
  • α2. Αλέξανδρος Α' συμβασιλεύς του Βυζαντίου (879-912), Αυτοκράτορας (912-913) γεν.867, πεθ.6 Ιουνίου 913. Ενυμφ. την Ζωή Καρβουνόσποινα (4η σύζυγο του αδελφού του Λέοντα ΣΤ').
  • α3. Στέφανος, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης.

Σημαντικότερα γεγονότα επί της Μακεδονικής Δυναστείας (867-1057).


Τη Μακεδονική Δυναστεία διαδέχθηκε η Δυναστεία Κομνηνών