Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μακεδονία (Ρωμαϊκή επαρχία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας  το  120 π.Χ.
Η ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας το 120 π.Χ.

Η ρωμαϊκή επαρχία με το όνομα Μακεδονία ιδρύθηκε επίσημα το 146 π.Χ., αφότου ο Ρωμαίος στρατηγός Κόιντος Καικίλιος Μέτελλος νίκησε τον Ανδρίσκο το 148 π.Χ. και οι τέσσερεις αυτόνομες υποτελείς μερίδες, τις οποίες είχε ιδρύσει η Ρώμη στην περιοχή, διαλύθηκαν. Η επαρχία περιελάμβανε τμήματα της Ηπείρου, της Ιλλυρίας, της Θράκης και τη Θεσσαλία.