Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κοινωνία των Εθνών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ, Κ.τ.Ε.) ήταν Διεθνής Οργανισμός που ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο στο Παρίσι το 1919 κατόπιν αμερικανικής πρωτοβουλίας και που σημείωσε σταθμό στην εξέλιξη των διεθνών σχέσεων.

Δύο ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του, αφενός ο οικουμενικός του χαρακτήρας, που σήμαινε ότι ήταν ανοικτός σε όλα τα "ελεύθερα κυβερνώμενα κράτη" και αφετέρου η ευρύτητα των σκοπών του που κυριαρχούσε η δυνατότητα ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών καθώς και την εγγύηση του υφιστάμενου εδαφικού καθεστώτος και της ανεξαρτησίας των Κρατών.
Ακριβώς στις αρχές περίπου του σημερινού υφιστάμενου ΟΗΕ του οποίου και θεωρείται πρόδρομος.

Με την έναρξη όμως του Β' Παγκοσμίου Πολέμου φάνηκε η αποτυχία της Κοινωνίας των Εθνών να αποτρέψει έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο. Καταργήθηκε επίσημα το 1946 με την ίδρυση του ΟΗΕ.