Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Εφεύρεση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Καθετί που δημιουργεί ο άνθρωπος βασιζόμενος στην παρατήρηση, στην πείρα και στις γνώσεις του. Για παράδειγμα το ρόπαλο και το βέλος στα πρωτόγονα χρόνια, η τηλεόραση και το αεροπλάνο σήμερα ήταν, ή είναι, αντίστοιχα ανθρώπινες εφευρέσεις. Ο άνθρωπος κατέληξε σε κάποια εφεύρεση για να αντιμετωπίσει κάποιο καθημερινό πρόβλημα. Μ' αυτές αφενός η ζωή του έγινε πιο άνετη και αφετέρου ο τεχνολογικός πολιτισμός έλαβε τεράστιες διαστάσεις.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι