Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Εκλογές

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι εκλογές αποτελούν το μέσο της δημοκρατικής διαδικασίας για την ανάδειξη των υποψηφίων στα διάφορα αξιώματα.

Για την εκλογική διαδικασία χρειάζονται υποψήφιοι και εκλογικό σώμα που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Οι τρόποι εξέλιξης της διαδικασίας είναι αρκετοί.

Σταυρός

Για την ένδειξη προτίμησης μεταξύ πολλών υποψηφίων γίνεται σημείωση δίπλα στο όνομα του προτιμητέου υποψηφίου με ένα σταυρό. Από το γεγονός αυτό, κατά τις εκλογές η λέξη σταυρός χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της λέξης ψήφος (Παράδειγμα χρήσης: Ο βουλευτής εκλέχθηκε με χίλιους σταυρούς).


Βλέπε επίσης